.
 
Klik på et billede
(Click on a picture)

Undervisningsforsøg, undervisningsmateriale og undervisningsevalueringer. 

På de underliggende sider, vil jeg samle nogle af de undervisningsforsøg jeg har deltaget i, noget af det undervisningsmateriale som jeg har udarbejdet og nogle af de evalueringer som jeg efterfølgende har lavet.

 

Johannes

Noomi

Charlotte

Jesper