.
 
Klik på et billede
(Click on a picture)

Forum Teologi Naturvidenskab

 

Jeg har i omkring 20 år været aktiv i forum for teologi og naturvidenskab. Det er en gruppe under Århus Universitet der arbejder med forholdet mellem Teologi og Naturvidenskab. Det kan der siges meget om! Jeg har i alle årene være med i en gruppe som specielt fokuserer for forholdet mellem Teologi og Fysik. Vi læser ca. en bog om året og mødes 3 til 4 gange pr. semester og diskuterer bogen. I år læser vi en religionsvidenskabelig bog hvor forholdet mellem forskellige religioners svar på spørgsmål som "verdens skabelse", "verdens ende" osv. bliver holdt op overfor naturvidenskabelige svar.

 

Johannes

Noomi

Charlotte

Jesper